Автоматизація аналізу вимірювальних пристроїв

Назва: Автоматизація аналізу вимірювальних пристроїв
Автори: Ю. М. Туз
Ю. С. Шумков
О.В. Козир
Ключові слова: вимірювальні пристрої
автоматизація аналізу
аналіз вимірювальних пристроїв
Дата публікації: 2014
Видавництво: Корнійчук
Бібліографічний опис: Автоматизація аналізу вимірювальних пристроїв [Текст]: Монографія / Ю. М. Туз, Ю. С. Шумков, О.В. Козир // За заг. ред. Ю.М. Туза. – К.: “Корнійчук”, 2014. – 172 с. – Бібліогр.: с. 171 . – 300 пр.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу):  Завантажити
ISBN966-954-654-0

У монографії розглянуто моделі вимірювальних пристроїв як об’єкту проектування та їх нормовані метрологічні характеристики. Викладено матричний апарат аналізу вимірювальних пристроїв, похибок перетворення. Розглянуто обчислення визначників у символьному вигляді з використанням алгебри Грассмана, знаходження похідних визначників, розкладання визначників у ряд. Наведено приклади використання визначників в автоматизованому аналітичному аналізі електричних кіл. Розглянуто проектування вимірювальних перетворювачів підвищеної точності, функціональних перетворювачів. Наведено опис програмного пакету побудови матричних моделей і моделей похибок вимірювальних пристроїв. Розглянуто приклади аналізу характерних для вимірювальної техніки вузлів та пристроїв, які мають нелінійні та інерційні компоненти, на основі систем нелінійних диференціальних рівнянь.

Може бути корисною для фахівців, які спеціалізуються в галузі розробки засобів вимірювальної техніки та систем, а також для студентів технічних вузів і аспірантів.